Περμακουλτούρα

Ένας νέος τρόπος συνύπαρξης με τη φύση. Μαθαίνουμε από τη φύση και υιοθετούμε τεχνικές και μεθόδους για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα.

Ανακύκλωση υλικών

Κάθε υλικό ή εργαλείο που χρησιμοποιούμε, κάποιος άλλος το είχε πριν. Εμείς το βρήκαμε και το αξιοποιήσαμε. Δεν κρατάμε ό,τι βρούμε, αλλά βρίσκουμε ό,τι χρειαζόμαστε εκεί που δεν το περιμένει κανείς!

Κοτοτρακτέρ

Το έδαφος για την καλλιέργεια το ετοιμάζουν οι κότες μας, μέσα σε ένα κινούμενο ημισφαιρικό συρμάτινο κοτέτσι. Το μετακινούμε ανάλογα με το πού χρειαζόμαστε όργωμα.

Τουαλέτα που λειτουργεί με τον ήλιο

Η τουαλέτα μας είναι βιο-ηλιακή. Δεν είναι συνδεδεμένη με την αποχέτευση, αλλά με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας κάνει καύση των λυμάτων.

Ζήσε τη φύση του μέλλοντός μας